... Welcome To Bangkok Dental Clinic Tel: (662)2823988, (662)2816296 Fax: (662)2816296 , E-mail: bkdenta@yahoo.com ...

 

+BKDC Accomodation

 

+TRAVEL

 

+GALLERY

 

 

 

 

 

 

 

ขูดหินน้ำลายและขัดฟัน
อุดฟันด้วยอลัมกัม
อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน
Aesthetic dentistry
ฟอกสีฟัน
วีเนียร์
ปิดช่องฟันห่าง
รักษาคลองรากฟัน
รักษาโรคเหงือก
ผ่าฟันคุด
รากเทียม
สะพานฟันและครอบฟันติดแน่น
ฟันปลอมถอดได้
จัดฟัน
ฟันน้ำนม
เคลือบฟลูออไรด์
เคลือบหลุมร่องฟัน
เอ็กซ์เรย์

การสร้างเสริมทัศนคติในการทำฟัน

การดูแลฟันเด็ก

กลิ่นปาก

อาการเสียวฟัน

การแปรงฟัน

 

Contact us : bkdenta@yahoo.com

Bangkok Dental Clinic Copyright 2019